ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Ι.Μ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΟΝΑΧΗΣ ΜΑΚΡΙΝΑΣ (βίντεο)